Em lần đc con xe đẹp TẮT ĐIỆN của chủ HÀ NỘI dùng .. nếu ko đẹp bán 150.. xe này 19x ạ !